آذر 05 1401وکیل-طلاق-از-طرف-مرد-طلاق-به-درخواست-زوج

وکیل طلاق از طرف مرد طلاق به درخواست زوج

در آذر 05, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 1126

وکیل طلاق از طرف مرد ابتدا به ساکن بیان می دارد طلاق به معنای جدا شدن زن و مرد از یکدیگر، پس از انعقاد عقد نکاح میباشد. پس ابتدائا میبایست میان زن و مرد علقه زوجیت برقرار و عقد نکاح دائم جاری و بعد از آن نوبت به طلاق و جدایی از یکدیگر برسند که امیدواریم هرگز عقد مقدس نکاح و ازدواجی که با عشق و امید سر میگیرد منجر به طلاق و جدایی گردد.همانطور که در مقاله پیشین تحت عنوان وکیل طلاق در بابل | طلاق به درخواست مرد و زن ذکر گردید، طلاق در اصلی ترین نوع خود به درخواست مرد و میل و اراده زوج میباشد و طلاق به صرف وجود یک اراده آنهم اراده مرد به وقوع میپیوندد.

وکیل طلاق از طرف مرد

در فرض طلاق به درخواست مرد هنگامیکه زوج به دفتر وکالت وکیل موسوی مراجعه مینماید در جلسات اخذ مشاوره حقوقی به وی مکررا و موکدا بیان میگردد که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش نماید و چنانچه هنوز حیاتی از زندگی مشترکشان باقیست برای نگهداری و رشد آن تلاش نماید و طلاق را راه حل نداند! زیرا طلاق در فقه اسلامی ما نیز امری ناپسند بوده و به دوری و اجتناب از آن توصیه شده است.

سید سجاد رزاقی موسوی وکیل طلاق از طرف زوج به وی ابراز میدارد اگر شعله محبت از ناحیه همسرش خاموش شده است با تلاش و مهر ورزی میتواند آن را مجددا روشن سازد چرا که زن همه ناز است و مرد همه نیاز (با حفظ احترام و اصول نقل قول از شاعر ارجمند و نامدار جناب سعدی: معشوق همه ناز است و عاشق همه نیاز)

لذا چنانچه وکیل طلاق در بابل نتواند برای بقای زندگی مشترک مرد را مجاب و دلگرم به ادامه رابطه زناشویی نماید در نهایت با اخذ وکالت از ایشان در جهت انجام امور مربوطه اقدام مینماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل طلاق در بابل | طلاق به درخواست مرد و زن

حق و حقوق زن در طلاق

در طلاق به درخواست مرد که در اصطلاح حقوقی طلاق به اراده مرد گفته میشود مرد میتواند با مراجعه به محاکم صالح و یا از طریق اخذ وکیل دادگستری اقدام به مطلقه نمودن همسر خویش کند.

ولیکن حق و حقوق زوجه با رعایت مصلحت طرفین یا کاملا در حق وی ادا میشود یا در طی قسط بندی و اقساطی که دادگاه در نظر میگیرد یا طرفین بر آن توافق مینمایند، تکلیف حقوق مالی زن مشخص میشود.

مشاوره تلفنی با وکیل طلاق

وکیل طلاق از طرف مرد و حقوق مالی زن در طلاق

مهریه نفقه اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی زن از قبیل شرط و شروطی که ممکن است حین عقد نکاح دائم در سند زوجیت یا همان قباله ازدواج درج گردیده باشد اکنون مورد مطالبه قرار گرفته و تکلیف آنها نیز میبایست مشخص گردد خصوصا در مواردی چون زمین ملک و یا خانه ای که در سند ازدواج ذکر میگردد و به اصطلاح عامه بعنوان پشت قباله زن به نگارش در آمده است.

وکیل طلاق به درخواست مرد و شرایط طلاق دهنده

وکیل طلاق از طرف مرد ابراز داشته؛ برابر فقه اسلامی و قانون مدنی کشور ما، طلاق دهنده شوهر است که میتواند اجرای صیغه طلاق را شخصا انجام دهد یا به زن خویش یا شخص دیگری برای اجرای صیغه طلاق وکالت دهد لذا میبایست دارای اراده و اهلیت باشد.

اراده مرد در طلاق

اراده شوهر یا مرد در طلاق به این معنی است که در اجرای صیغه طلاق که ایقاع است مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا و اراده بصورت سالم و صحیح در آن وجود داشته باشد لذا نباید اجرای صیغه طلاق در حالت مستی، بیهوشی، خواب آلودگی یا از باب شوخی باشد.

وکیل طلاق از طرف مرد اذعان میدارد که زوج باید در اجرای صیغه طلاق، جازم و قاطع باشد و اگر طلاق بصورت معلق واقع گردد مانند اینکه مرد به زنش بگوید: ((تو را طلاق دادم اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی)) طلاق باطل است و این اراده هیچ اثری در عالم حقوق نداشته و موجب هیچگونه تغییر و دگرگونی در عقد نکاح نمیشود.

وکیل طلاق از طرف مرد بیان میدارد به همین دلیل است که مقنن در ماده ١١٣۵ قانون مدنی طلاق معلق را باطل دانسته و بیان داشته: ((طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است)).

اهلیت مرد در طلاق

مطابق ماده ١١٣۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد و منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد لذا صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمیتواند زن خویش راطلاق دهد و همچنین حالت عکس آن نیز جائز نیست و ولی یا قیم هم نمیتواند زوجه مولی علیه خویش را طلاق دهد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل طلاق از طرف زن | طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق به درخواست مرد و تشریفات اجرای آن

ماده ١١٣۴ قانون مدنی مقرر میدارد: ((طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.))

وکیل طلاق از طرف مرد بیان میدارد مطابق ماده مرقوم میبایست:

اولا: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود.

ثانیا: طلاق باید لااقل در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را میشنوند واقع گردد.

لذا مشروحا بیان میگردد:

مقصود از مورد نخست، به کار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد و در حقوق جدید به خلاف فقه امامیه، به کار بردن لفظ عربی در هیچ یک از عقود و ایقاعات (همچون طلاق) شرط نشده و لازم و ضروری نمیباشد بلکه هر لفظی که دلالت بر طلاق نماید کفایت میکند و اگر شوهر نتواند صیغه طلاق را بکار ببرد شخص دیگری را وکیل خود در انجام و احتی صیغه طلاق میکند که در عمل نیز غالبا مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر وکالت میدهد.

در تبیین مورد دوم میتوان گفت؛ هرگاه در اجرای صیغه طلاق، دو شاهد مرد که طلاق را بشنوند، حضور نداشته باشند، طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

طلاق از طرف مرد و ثبت آن

پس از اجرای طلاق، ثبت آن در دفتر رسمی ضروری است و مراتب در شناسنامه طرفین قید میگردد ولیکن ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست و از این رو طلاقی که به ثبت نرسیده در صورتی که وقوع آن مسلم باشد یعنی بتوان در محکمه وقوع آن را اثبات نمود، آن طلاق باطل نیست و بلکه در عالم اعتبار و اراده و عالم حقوقی محقق شده است.

لازم به ذکر است که عدم ثبت واقعه طلاق طبق قانون جرم و برای مرد مجازات در نظر گرفته شده است.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

وکیل طلاق از طرف مرد در بابل

سید سجاد رزاقی موسوی در شهرهای بابل، بابلسر، آمل، مازندران، فریدونکنار، سرخرود، قائمشهر، ساری، تنکابن، نوشهر، چالوس، رامسر، محمودآباد، نور و سوادکوه. در مواردی از قبیل طلاق به درخواست زوج یا طلاق از طرف مرد پرونده امر را به وکیل مربوطه ارجاع داشته و وی پس از برگزاری جلسات مشاوره حقوقی و اخذ وکالت از مرد نسبت به جری مراحل آتی و لازمه اقدام مینماید.

آنچه که بیش از اخذ پرونده خصوصا در پرونده های خانواده و دعاوی خانواده برای ما مهم و از زمره رسالتهای ماست، حفظ کیان خانواده و تلاش بر بقای روابط زناشویی است چرا که طلاق از امور ناپسند نزد پروردگار عالم است و به اجتناب و پرهیز از آن سفارش شده است و از طرفی در خانواده هایی که دارای فرزند یا فرزندان مشترک میباشند، طلاق موجب بروز زیان های جبران ناپذیری برای والدین و فرزندانشان میگردد اما این امر نباید موجب غفلت از این مهم باشد که اگر طرفین یا هر یک از ایشان خواستار ادامه زندگی مشترک نباشند، تحت زور و اجبار در قید زناشویی نگهداشته شوند!

اتفاقا این امر موجب ضرر و زیان و تالی فاسد است چرا که هرگز بار کج به منزل نمیرسد و اگر کسی را که دل در گروی مهر تو ندارد، پیش خود نگهداری، روز به روز بر ستم بر خود و دیگری افزون نموده ای و هیچ نتیجه مفیدی به دست نخواهد داد. لذا نظر به اینکه با تراضی جهان بتوان گرفت، توصیه وکیل موسوی بر توافق در کلیه امور زندگی است. جهت مشاوره با وکیل خانواده و یا بطور تخصصی تر وکیل طلاق از طرف مرد در بابل با ما تماس بگیرید.

تماس با وکیل طلاق

نظرات
    نظر خود را بنویسید