آبان 17 1401وکیل-طلاق-در-بابل

وکیل طلاق در بابل

در آبان 17, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 4834

وکیل طلاق در بابل | طلاق به درخواست مرد و زن

سید سجاد رزاقی موسوی بهترین وکیل طلاق بابل عنوان می دارد پرونده طلاق به عنوان سخت ترین دعوا از میان دعاوی خانواده معرفی میگردد. علاوه بر اینکه اگر طلاق از طرف زن مطرح شود دشواری های ویژه و خاص مختص به خود را دارد، در پرونده طلاق به درخواست مرد نیز دشواری و سختی بسیاری به لحاظ تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و دیگر مسائل وجود دارد. ولیکن بهترین ما به شما عزیزان، این است که در صورت تمایل و تصمیم قطعی بر عدم ادامه دادن به زندگی مشترک، بصورت توافقی از یکدیگر جدا شده و طلاق به درخواست مرد و زن را طرح نمایید.

وکیل طلاق | تعریف طلاق

وکیل طلاق یا به عبارت دیگر وکیل خانواده اینگونه بیان می دارد، طلاق در لغت به معنای باز کردن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی طلاق به معنای زایل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص است. طلاق در حقوق ایران به معنای انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او میباشد. موسوی وکیل طلاق در بابل می افزاید وفق مقررات، طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع یا موقت (صیغه در لفظ عامیانه و رایج میان افراد عادی جامعه) از طریق بذل یا انقضا مدت صورت میگیرد.

ماده ١١٣٩ قانون مدنی بیان میدارد: ((طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.))

طلاق در عقد منقطع یا همان نکاح موقت

وکیل پرونده طلاق درخصوص عقد منقطع یا همان نکاح موقت و یا همان ((صیغه)) به لفظ و عبارت عامیانه مردم و مرسوم در جامعه، بیان میدارد مواردی چند در ماده مرقوم یعنی ماده ١١٣٩ قانون مدنی حائز اهمیت و بسیار مهم است که متاسفانه عموم مردم از آن بی اطلاع و نسبت به احکام آن جهل دارند:

۱) در نکاح منقطع برهم زدن عقد موقت به ید و خواست زوجه ممکن نمیباشد.

وکیل طلاق در راستای ارائه راهکار قانونی و حقوقی بیان میدارد هنگامیکه زن یا زوجه در نکاح منقطع دارای عسر و حرج باشد میتواند با مراجعه به محاکم صالح و طرح دعوای اثبات عسر و حرج، الزام شوهر خویش به بذل الباقی مدت نکاح منقطع را خواستار شود؛ که از این بابت در رویه عملی، همانند طلاق به درخواست زوجه در نکاح دائم است.

۲) وکیل طلاق اذعان میدارد در نکاح موقت، شوهر میتواند قبل از انقضا و منقضی شدن مدت صیغه، الباقی مدت را به زن ببخشد و به لفظ حقوقی با بذل مدت، به عقد موقت خویش پایان دهد.

۳) وکیل طلاق در خصوص وکالت زن در نکاح موقت ابراز میدارد؛ فعل و عمل بذل مدت که از اختیارات شوهر و مرد است، میتواند از طریق اعطا وکالت به زن یا زوجه نیز داده شود و به مانند وکالت در طلاقی که زوجه در عقد دایم از زوج اخذ مینماید، در نکاح موقت، زن از شوهرش وکالت در بذل بقیه مدت صیغه دریافت داشته و طبق آن عمل نموده و به نکاح منقطع خاتمه میدهد.

۴) بذل مدت، ایقاع است و تنها به اراده شوهر است و نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد و همچنین رجوع در مدت عده ممکن نیست به خلاف حق رجوعی که مرد در مدت عده در طلاق رجعی دارد.

تعریف عقد موقت

بهترین تعریف از زبان وکیل متخصص دعاوی خانواده اینگونه ارائه میگردد: عقد موقت یا همان نکاح منقطع که در فقه تحت عنوان نکاح متعه نیز نام دارد و در بین افراد عادی جامعه عنوان “صیغه” را به خود اختصاص داده است، به معنای نکاح بین زن و مرد است ولیکن این نکاح دارای مدت معلوم و مهریه معلوم میباشد. پس از انقضای مدت، نکاح خودبخود منحل شده و رابطه زوجیت و زناشویی اتمام می یابد.

وکیل طلاق | تفسیر موجبات طلاق

وکیل طلاق در بابل موجبات طلاق را به شرح ذیل تفسیر میدارد:

مطابق قوانین موضوعه:

اولا: مرد میتواند هر زمان که بخواهد زن خویش را طلاق دهد.

دوما: زن در موارد خاص قانونی و به تصریح قانون و اثبات آن موارد خاص همچون مواد ١٠٢٩ ، ١١٢٩ ، ١١٣٠ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

سوما: زوجین یعنی زن و شوهر میتوانند مطابق مواد ١١۴۵ ، ١١۴۶ قانون مدنی اقدام به انجام طلاق توافقی نمایند.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل طلاق توافقی | طلاق توافقی چگونه صورت می گیرد؟

وکیل طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست مرد یا زوج حالت اصلی و بدوی انجام طلاق است زیرا همانطور که پیشتر بیان گردید طلاق با یک اراده که آن اراده مرد است به وقوع میپیوندد.

وکیل طلاق در بابل عنوان میدارد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی: ((مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.))

لذا وکیل طلاق به درخواست زوج پس از اخذ وکالت از مرد به دادگاه مراجعه مینماید و با تنظیم دادخواست، دعوای وی را طرح و تقدیم میدارد سپس دعوا ارجاع به داوری میگردد تا اصلاح ذات البین طبق قانون به ید داور صورت پذیرد. داور با ترتیب جلسات حضوری داوری با طرفین صحبت نموده و سپس نظر خویش را به محکمه کتبا اعلام میدارد و چنانچه میان زوجین سازش حاصل نگردد گواهی عدم امکان سازش (یا همان حکم طلاقی که دادگاه صادر مینماید) صادر و به طرفین ابلاغ میگردد و سپس شوهر (یا همان زوج) نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه اقدام مینماید.

وکیل تخصصی طلاق از طرف مرد

طلاق به درخواست مرد در نخستین جلسات مشاوره و ارائه راهکارهای قانونی و حقوقی به زوج بیان میدارد که وضعیت دارایی و مالی خویش را بررسی نموده و مشرف بر این امر باشد که طلاق دادن زن خود، مستلزم پرداخت حق و حقوق مالی زوجه یا ترتیب چگونگی نحوه پرداخت اعم از توافقی یا بصورت اقساطی خواهد بود و احوط آن است که پیش از طرح دعوای طلاق به درخواست زوج، ولو با ترتیب جلساتی متعدد نزد وکیل طلاق یا وکیل مورد توافق و تراضی طرفین، شرایط طلاق و خواسته ها و تکالیف و حقوق هریک از زوجین مشخص و معلوم گردد و بر سر کوچکترین مسائل نیز سازش و توافق به عمل آید.

چرا که اگر امور پیشین نزد وکیل طلاق مورد تراضی واقع نگردد طرفین با حکم قاضی و نظریات کارشناسانی مواجه خواهند شد که شاید رعایت مصلحت طرفین در آن مشاهده نگردد!

مشاوره تلفنی با وکیل طلاق

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل طلاق از طرف مرد | طلاق به درخواست زوج

وکیل طلاق در بابل و درخواست مرد و زن

وکیل طلاق به درخواست زوجه

وکیل طلاق به درخواست زن و تفسیر ماهیت این نوع طلاق که سخت ترین نوع طلاق است:

مطابق ماده ١١٢٩ قانون مدنی: ((در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه)). به دیگر بیان، هنگامی که شوهر از پرداخت نفقه به زن خود استنکاف ورزد و به وی نفقه نپردازد زن میتواند به محکمه رجوع نماید از شوهر خود تقاضای پرداخته نفقه کند و اگر چنانچه پس از اخذ حکم از محکمه الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نبود و همچنان نفقه ای به زن خویش پرداخت نکرد، زن میتواند از محکمه تقاضای طلاق نمیاد. و به حکم اخیر ماده مرقوم چنانچه شوهری مفلس و بی پول باشد و به لحاظ توان مالی قادر به پرداخت نفقه نباشد، حکم همین ماده در خصوص وی نیز جاریست.

وکیل طلاق به درخواست زوجه می افزاید مطابق ماده ١١٣٠ قانون مدنی چنانچه زن در عسر و حرج و مشقت و سختی غیر قابل تحملی به سر ببرد که توان تحمل آن را نداشته باشد میتواند به محاکم صالح رجوع نماید، مطابق قانون موارد عسر و حرج و رنج و سختی خویش را ابراز و اثبات نماید و به حکم دادگاه خویش را مطلقه نماید. همچنین وکیل طلاق به درخواست زن اضافه میدارد اگر شوهری به مدت ۴ سال غایب مفقود الاثر باشد زن اجازه دارد با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق بنماید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل طلاق از طرف زن | طلاق به درخواست زوجه

وکالت زن در طلاق

یکی از متداول ترین سوالات مطروحه از ناحیه شما عزیزان که بسیار کاربردی در رویه عملی نیز میباشد چگونگی وکالت زن در طلاق است به عبارت دیگر چه هنگام زن میتواند وکیل در مطلقه ساختن خود باشد؟ یا وکالت زن در طلاق به چه نحوی است؟

وکیل طلاق توافقی یا طلاق در فرضی که زن وکیل در طلاق است ابراز میدارد: مطابق ماده ١١١٩ قانون مدنی طرفین میتوانند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، توافق نمایند و شوهر به زن وکالت برای طلاق دهد که هر زمان و به هرصورت که خواست خویش را مطلقه نماید. در اکثر وکالت در طلاق هایی که از ناحیه مرد به زن اعطا میگردد کلیه شرایط و جزئی ترین مسایل نیز مورد سازش و توافق قرار میگیرد تا در روند انجام پرونده طلاق و مراجعه به محکمه مشکل و مساله ای پیش نیاید.

در مواردی چون مهریه یا بذل آن یا ترتیب پرداخت آن یا اجرت المثل ایام زوجیت زوجه و نفقه وی و کلیه حقوق مالی ایشان توافق به عمل می آید و در متن وکالتنامه درج میگردد.

زن پس از اینکه از شوهر خود وکالت در طلاق گرفت میبایست الزاما به یک وکیل دادگستری مراجعه نماید تا وکیل دادگستری از طرف شوهر در محکمه حاضر و اعلام اراده نماید. پس زن نمیتواند پس از اینکه وکالت در طلاق از شوهر خویش گرفت، با در دست داشتن آن وکالتنامه تنهایی به محکمه مراجعه نماید بلکه باید با وکالت مع الواسطه برای شوهرش وکیل بگیرد و خودش یا شخصا به دادگاه مراجعه کند یا از طرف خودش هم نیز وکیل تعیین و وی به دادگاه مراجعه نماید.

وکیل تخصصی طلاق از طرف زن

وکیل طلاق در حالتی که زوجه میخواهد وکالت در طلاق از زوج دریافت کند، به وی تفهیم میدارد که در تنظیم وکالتنامه طلاق که از ناحیه مرد به زن اعطا میگردد که با مراجعه به محاکم صالح خویش را مطلقه سازد، اصولا کلیه موارد حقوقی اعم از حقوق طرفین (مهریه ، نفقه ، حضانت و غیره همچون طلبکاری و بستانکاری که گاه میان زوجین برقرار است) سخن به میان آمده و توسط سردفتردار در متن وکالتنامه مکتوب شده و به رشته تحریر درمی آید، ولیکن میتوان آنها را تغییر داده و آنچه که مورد خواست زن است در آن درج گردد.

مثلا اینکه اصولا در وکالتنامه هایی از این قبیل بذل کل مهر نگارش میگردد درحالیکه زن میتواند بگوید من صرفا با بذل نیمی از مهریه ام موافق هستم لذا پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که حتما پیش از تنظیم هرگونه قرارداد یا وکالتنامه ولو وکالتنامه هایی از این قبیل که مرسوم و متداول و دارای متن های از پیش تعیین شده در دفاتر اسناد رسمی هستند، حتما با وکیل طلاق یا وکلای متخصص و پایه یک و مجرب مشورت نموده و حتی در حضور وکلای خود اقدام به تنظیم قراردادها و وکالتنامه های خود نمایید.

وکیل طلاق در بابل

وکیل طلاق و شرح انواع طلاق

وکیل برای طلاق به شرح انواع طلاق و تعاریف آن وفق قوانین موضوعه و فقه اسلامی و کتب دکترین حقوقی میپردازد:

طلاق سنی (سنت) طلاق مشروع و مجاز است که به طلاق بائن و طلاق عدی تقسیم میشود.

طلاق بائن بنابر قول فقهای امامیه بر شش گونه میباشد:

طلاق غیر مدخلوله (زنی که با او نزدیکی نشده است)

طلاق یائسه (زنی که دیگر عادت ماهیانه نبیند)

طلاق صغیره (دختر نابالغ)

طلاق خلع و طلاق مبارات مادامیکه زن به بذل مهر رجوع نکرده باشد.

طلاق سوم که پس از سه وصلت متوالی واقع شده باشد.

مطابق ماده ١١۴٣ قانون مدنی طلاق بر دو قسم بائن و رجعی است، وفق ماده ١١۴۴ قانون مدنی در طلاق بائن شوهر حق رجوع ندارد و به همین سبب است که نام آن بائن به معنی جداکننده است.

ولیکن در طلاق رجعی شوهر حق رجوع (بازگشت) به زن خود را در مدت عده دارد و برای این امر نیاز به انعقاد عقد نکاح نمیباشد. لذا در قانون مدنی همچون فقه اسلامی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که از ناحیه مرد رخ میدهد. ماده ١١۴٩ قانون مدنی بیان داشته: ((رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.)) طلاق عدی که از اقسام طلاق رجعی است در ماده ١٠۵٨ قانون مدنی مورد عنایت قرار گرفته است.

وکیل طلاق بائن و رجعی

پرسش حائز اهمیت این است که به هنگام انشا رای و صدور حکم طلاق، کدام نوع از طلاق جاری میگردد؟ بائن یا رجعی؟

اصل بر طلاق رجعی است طلاق بائن استثنا محسوب میشود و طلاق را جز در مواردی که قانون گذار بائن اعلام نموده است، میبایست رجعی دانست و برای مرد حق رجوع بدون نیاز به نکاح مجدد را در نظر گرفت.

وکیل متخصص طلاق بائن و انواع آن

ماده ١١۴۵ قانون مدنی مقرر میدارد: طلاق در موارد ذیل بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شده باشد

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات مادامیکه زن به بذل مهر رجوع نکرده باشد

سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل خانواده و دعاوی رایج خانوادگی در دادگاه ها

وکیل طلاق در بابل، متخصص در امور خانواده

وکیل طلاق در بابل

وکیل موسوی نظر به ارائه خدمات وسیع اعم از مشاوره حقوقی و یا اعلام وکالت از سوی مراجعه کنندگان محترم، به دلیل کثرت فعالیت در انواع دعاوی خانوادگی و خصوصا طلاق که به ید ایشان بیشترین ثبت و اجرا را داشته است، اهتمام تمام در انتخاب راه درست و طرح پرونده تحت موضوع و ادله قابل قبول محکمه مینماید تا از پیمودن راهی گزاف و صرف هزینه هایی که قابل بازگشت نمیباشند جلوگیری نمایند.

سید سجاد رزاقی موسوی در بابل مفتخر است با داشتن سالها تجربه در عرصه وکالت خانواده از بانوانی که در مشقت فراوان به سر میبرند حمایت به عمل آورده و حتی در کلام و سخن و ابراز مشکلات شخصی و خانوادگی خود و در میان گزاردن آنها با وکیل خویش به سهولت اقدام نمایند. چنانچه خواستار اعطای وکیل به وکیل آقا باشید، حتما یک وکیل خانم به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما خواهد بود. جهت مشاوره با وکیل طلاق در بابل با ما تماس بگیرید.

تماس با وکیل طلاق

نظرات
    نظر خود را بنویسید