آذر 15 1401لایحه-چیست-و-به-چه-صورت-تنظیم-میشود؟

لایحه چیست و به چه صورت تنظیم میشود؟

در آذر 15, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 5313

به چه چیزی لایحه گفته میشود؟ لایحه نویسی توسط وکیل چه فرقی با لایحه نویسی توسط عریضه نویس دارد؟ تنظیم لایحه در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه است؟ به کاربردی ترین سوالات شما عزیزان در خصوص لایحه و نحوه نگارش آن در این مقاله پاسخ داده میشود.

یک لایحه خوب دربردارنده چه نکاتی است؟

لایحه به نوشتارهایی گفته میشود که از سوی اصحاب دعوا (خواهان_خوانده_شاکی_مشتکی عنه) و یا اشخاص درگیر در دعوا (شاهد_مطلع_داور_کارشناس در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری به مقام قضایی اعم از دادسرا و دادگاه (بدوی_تجدیدنظر_دیوان عالی کشور) داده میشود.

در تنظیم لایحه دفاعیه باید نکات و مواردی از قبیل: معرفی سمت لایحه دهنده، شناسه پرونده مانحن فیه، گردشکار و شرح دعوا تا زمان تقدیم لایحه، دفاعیات لازمه اعم از دفاع شکلی و دفاع ماهوی و در نهایت تقاضایی که از محکمه مورد استدعا میباشد ذکر گردد.

نکته: دفاع شکلی دربردارنده بیان ایرادات و کاستی های مفید در مقام فایده خصوصا در دعاوی حقوقی و دادخواست ها میباشد که موجب رد دعوا میگردد. دفاع ماهوی به معنای انجام دفاعیات اعم از اثبات امری نزد محکمه یا رد کردن و استناد و استدلال نمودن میباشد.

لایحه دفاعیه چیست؟

تنظیم لایحه دفاعیه به معنای ارائه جان مطلب در خصوص موضوع دعوای حقوقی و کیفری میباشد. وکیل تنظیم لایحه مختصرا میگوید: لایحه دفاعیه به معنای پاسخ به دفاعیات طرف مقابل در دعوا میباشد. لایحه دفاعیه به معنای دفاع خواهان و یا شاکی از ادعای حقوقی و کیفری خود نزد محکمه و در مقام ارائه ادله اثباتی و استناد به مواد قانونی و یا متضمن تقاضا و درخواست از محکمه می باشد.

مشاوره تلفنی با وکیل تنظیم لایحه

نوشتن لایحه به چه صورت است؟

نوشتن لایحه چطوری است؟

آیا میتوانیم خودمان لایحه بنویسیم؟

برای تنظیم لایحه باید پیش وکیل بریم؟

تنظیم لایحه توسط خواهان ممکن است؟

خوب است بدانید به دلیل آنکه نوشتن لایحه امری تخصصی میباشد بهترین کار، سپردن تنظیم لایحه دفاعیه به دست وکیل باتجربه و حرفه ای میباشد. ولیکن خوب است آگاه باشید که هریک از طرفین دعوا اعم از خواهان و خوانده و شاکی و متهم که اشخاص اصیل در هر دعوایی میباشند، میتوانند کلیه حرفها و سخنان خویش را در قالب تنظیم لایحه به محکمه ارائه نمایند.

نکته: رعایت اصول لایحه نویسی و اصول نگارشی و خلاصه گویی در تنظیم لایحه دفاعیه موجب سهولت و تسریع در قرائت و مفیدتر بودن آن لایحه میشود.

نحوه تنظیم لایحه چگونه است؟

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در دعوای حقوقی و کیفری چگونه است؟ تنظیم لایحه در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از لحاظ شکل و ساختار یکسان و به لحاظ مفاد و ماهیت کاملا متفاوت و ناهمجنس میباشد. در تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده کیفری اصولا به ارکان تشکیل دهنده جرم و اثبات گناهکاری یا بی گناهی و برائت متهم پرداخته میشود. درحالیکه در تنظیم لایحه در پرونده حقوقی بیشتر به بیان و تشریح و توضیح ماهیت دعوا و استناد به ادله اثباتی و اسناد و مدارک مورد استناد از قبیل سند رسمی و مبایعه نامه پرداخته میشود.

نگارش انواع لایحه دفاعیه

نگارش انواع لایحه دفاعیه میتواند به قلم اشخاص اصیل دعوا باشد یا به نگارش وکیل دعاوی حقوقی و کیفری باشد و یا به ید عریضه نویس که عرض حال طرف دعوا را مینویسد، باشد. خوب است بدانید تنظیم لایحه دفاعیه در دعوای کیفری همچون جرم کلاهبرداری از سوی شاکی میبایست دربردارنده اثبات وقوع جرم و ارائه دهنده عناصر تشکیل دهنده جرم و انتساب نتیجه مجرمانه به مجرم میباشد. ولیکن در تنظیم لایحه دفاعیه از سوی خوانده دعوای حقوقی مواردی از قبیل عدم انتساب امضا به وی، تقاضای ارجاع امر به کارشناسی، وقوع جعل در متن سند، ایراد جرح به گواهان خواهان و غیره ذکر و مورد تاکید قرار بگیرد.

نکته: بسیاری از موارد مندرج در متن حین تنظیم لایحه از قبیل تقاضای ارجاع امر به کارشناسی یا داوری یا تقاضای اخذ کپی از اوراق پرونده و یا لایحه طرف مقابل، از سوی هریک از اصحاب دعوا ممکن و مفروض است.

لایحه وکیل | تنظیم لایحه حقوقی و کیفری

تنظیم لایحه توسط وکیل چگونه است؟

اگر وکیل تنظیم لایحه کند چه فوایدی دارد؟

تفاوت تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل؟

خوب است بدانید وکیل خبره و باتجربه نیک میداند که در تنظیم لایحه دفاعیه میبایست چه مواردی ذکر و قید گردد و از بیان چه مطالبی باید پرهیز صورت بگیرد. وکیل تنظیم لایحه میداند باید به چه مواد قانونی استناد نماید. وکیل است که بر رویه عملی محکم مسلط بوده و میداند ذکر چه مطالب و مواردی جزو گزافه گویی بوده و موجب اقناع اذهان قضات نمیشود.

نکته: وکیل تنظیم لایحه پس از نگارش و قلم زنی در لایحه مورد نیاز، آن را به رویت شما رسانیده و پس از تایید شما آن را به محکمه ارسال و ضمیمه پرونده مینماید.

تفاوت لایحه و دادخواست

آیا لایحه با دادخواست فرق دارد؟

تفاوت لایحه با دادخواست در چیست؟

دادخواست ، فرم چاپی مخصوصی است که دربرگیرنده مشخصات کامل اصحاب دعوا، خواسته، دلایل و مستندات و ضمائم ادعا و شرح دادخواست میباشد. لذا با لایحه تفاوت داشته و ماهیتا و مفادا و صورتا و شکلا کاملا با دادخواست متفاوت است.

نکته: تنظیم دادخواست، نخستین قدم در ثبت و تشکیل و بوجود آمدن یک دعوای حقوقی میباشد. لایحه حاوی تقاضاها و سخنانیست که به رشته تحریر درآمده و تا پایان ختم دادرسی، قابل تقدیم به محکمه میباشد.

تفاوت لایحه و درخواست

اصولا به ذکر ادله اثباتی و دفاعیاتی که توسط وکیل صورت میپذیرد، وفق عرف رایج، لایحه گفته میشود. خوب است بدانید هنگامیکه از قاضی تقاضای انجام استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک را دارید، یا تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارید، یا متقاضی ارائه اصول اسناد استنادی طرف مقابل خود هستید، در واقع از قاضی تقاضای صدور دستور بر تحقق امری را دارید. این موارد، درخواست میباشد که در قالب تنظیم لایحه ولو در یک صفحه و چند خط، بصورت کتبی تقدیم حضور مقام قضایی میشود.

نکته: مطابق علم منطق، میان لایحه و درخواست، عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به این نحو که هر درخواستی، لایحه میباشد ولیکن هر لایحه ای، درخواست نبوده و ممکن است صرفا حاوی دفاع ماهوی و مثلا استناد به مواد قانونی باشد.

تنظیم و نگارش تخصصی لایحه

اهمیت تنظیم لایحه در دعوا

فواید تنظیم لایحه دفاعیه در دعاوی چیست؟

آیا بهترین کار تقدیم لایحه است؟

لایحه دادن چه اهمیتی دارد؟

هنگامیکه جلسه رسیدگی تشکیل میشود، قاضی راسا یا توسط منشی دادگاه، نسبت به نگارش اظهارات طرفین در صورتجلسه رسیدگی اقدام مینماید. کلیه دفاعیات یا حرفها و اظهارات و سخنان طرفین میبایست در صورتجلسه قید شود. اما پرسش حائز اهمیت این است که آیا کوچکترین احتمالی مبنی بر عدم نگارش و قید نکته ای در صورتمجلس وجود ندارد؟ آیا ممکن است صحبت مهمی همچون اقرار، از قلم بیفتد و در صورتجلسه قید نشود؟ آیا ممکن است از ذکر و قید نکته یا نکات مهمی حین جلسه رسیدگی و در جلسه دادگاه غافل شد؟ پاسخ مثبت است. لذا بهترین کار این است که در قالب تنظیم لایحه دفاعیه کلیه مطالب و سخنان خویش را بصورت مکتوب به محکمه ارائه نمایید تا به قاضی دادگاه هم با مطالعه لایحه مفید شما کمک شایانی صورت گرفته باشد.

زمان تقدیم لایحه | چه زمانی باید لایحه بدهیم؟

کی باید تنظیم لایحه کنیم؟

چه زمانی باید لایحه بدهیم؟

تا کی وقت داریم لایحه بدهیم؟

خوب است بدانید تا پیش از اعلام ختم رسیدگی توسط قاضی، میتوانید نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه و ارائه آن به محکمه اقدام نمایید. ممکن است در عمل مشاهده نمایید که پس از اعلام ختم رسیدگی به دعوا نیز شخص یا اشخاص دعوا اقدام به ارائه لایحه تکمیلی به محکمه مینمایند و قاضی رسیدگی کننده هم دستور ثبت آن را میدهد. در این فرض قاضی مکلف نیست به مفاد لایحه تقدیمی شما اعتنایی نموده و مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. لذا در اکثر موارد تنظیم لایحه و تقدیم آن به محکمه پس از اعلام ختم رسیدگی امری بیهوده و بدون داشتن نتیجه ای مفید میباشد.

لایحه تکمیلی چیست و چه زمانی داده میشود؟

در بسیاری از موارد مشاهده مینمایید که اشخاص دعوا یا وکیل ایشان قبا از تشکیل جلسه نسبت به ثبت لایحه دفاعیه خود و ضمیمه نمودن آن در محکمه اقدام مینمایند. یا اصحاب دعوا مطالب و دفاعیاتی را در حین جلسه رسیدگی اعلام مینمایند که طرف مقابل علاوه بر پاسخ به آنها در جلسه رسیدگی، نیازمند ارائه مطالب و دفاعیات بیشتری و تحصیل دلیل و بررسی میباشد. در این مواقع علی الاصول در صورتجلسه قید میشود که متقاضی ظرف سه روز آینده نسبت به ارائه لایحه تکمیلی اقدام خواهد نمود.

چه کسی میتواند لایحه بنویسد؟

هریک از طرفین دعوا اعم از خواهان و خوانده در دعوای حقوقی و یا شاکی و متهم در دعوای کیفری یا وکلای ایشان میتوانند نسبت به تنظیم لایحه و تقدیم آن به محکمه اقدام نمایند. ولی اینکه چه کسی میتواند لایحه مفید و تخصصی بنویسد صحبت و مقوله علی حده ای میباشد که پاسخ آن این است که قطعا باید کسی نسبت به نگارش و تنظیم لایحه اقدام نمایند که سواد حقوقی و سواد لایحه نویسی داشته باشد.

بهترین لایحه دفاعیه کدام است؟

همواره در نگارش و تنظیم لایحه دفاعیه به خاطر داشته باشید بهترین لایحه دفاعیه آن است که مفید و مختصر باشد. مفید از بابت ارائه مطالب حقوقی، مستندات صحیح و دربردارنده دفاعیات شکلی و ماهوی قانونی باشد. میبایست مختصر باشد تا خواندن آن ملال آور نباشد نباید مطالعه یک لایحه از حوصله قاضی خارج باشد.

نکته: خوب است بدانید اگر اصول و مقررات لازم الاجرا در نگارش و تنظیم یک لایحه رعایت گردد، قطعا لایحه عریض و طویل از بابت افاده اضافات در دست نخواهد بود و لایحه مفید و مختصر خواهد بود.

وکیل تنظیم لایحه

وکیل تنظیم لایحه چگونه لایحه مینویسد؟

تفاوت تنظیم لایحه توسط وکیل و عریضه نویس در چیست؟

خوب است بدانید یک وکیل متخصص و باتجربه به کلیه اصول نگارشی و لازم در تولید محتوای یک لایحه و ایراد دفاعیات موثر و حتی ترتیب بیان مطالب و رعایت تقدم و تاخر آنها دستی توانا و قلمی تاثیرگذار دارد. همواره از به کاربردن کلمات ثقیل و عربی آنهم بصورت قطاری و پشت یکدیگر اجتناب نمایید. جملات خویش را کوتاه انتخاب نموده و مقصود خویش را صریح بیان نمایید.

تفاوت لایحه و عریضه

وکیل تنظیم لایحه دفاعیه مختصرا میگوید: عریضه نویسی به معنای بیان شرح حال و وضیت کنونی و بیان درخواست خویش بصورت کتبی میباشد. مانند آنکه بنده در وضعیت معیشت سختی قرار دارم. توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارم. تقاضای ترتیب جلسه رسیدگی مبنی بر پذیرش و صدور حکم اعسار را دارم. لایحه به دلیل جهان شمول بودن معنا و مفهوم خویش، دربرداردنده معنا و مفهوم عریضه نیز میباشد.

لایحه عزل وکیل

خوب است بدانید وکالت عقدی است جائز و عقد جائز در مقابل عقد لازم قرار گرفته و به معنای آن است که طرفین عقد وکالت هر زمان که بخواهند میتوانند آن را برهم زده و دیگر به بقای حیات این عقد گردن ننهاده و آن را از بین ببرند. بعضا پیش می آید که موکل دیگر نمیخواد شخص الف وکیل او باشد. در این فرض موکل میبایست با تنظیم لایحه عزل وکیل، مراتب عزل و برکناری وی را به ایشان ابلاغ نماید. لایحه عزل وکیل در پرونده ضمیمه شده و مراتب به وکیل ابلاغ میشود.

لایحه استعفای وکیل

نظر به جائز بودن عقد وکالت، وکیل نیز میتواند هر زمان که بخواهد از ادامه وکالت انصراف داده و مراتب استعفای خویش را به نظر موکل برساند. وکیل در طی تنظیم لایحه، استعفای خویش را درج، مراتب را در پرونده ضمیمه و به موکل ابلاغ مینماید. از این پس موکل میتواند راسا و شخصا نسبت به حضور در محکمه و دفاع از خویش اقدام نموده و یا نسبت به اخذ وکیل دیگری اقدام نماید.

هزینه نوشتن لایحه

خوب است بدانید هزینه تنظیم لایحه و نوشتن لایحه توسط عریضه نویسان علی الاصول دارای نرخ و هزینه ثابتی است. ولیکن هزینه تنظیم لایحه توسط وکیل نظر به موضوع دعوا، میزان دانش و خبره بودن وکیل، مرحله رسیدگی و بسیاری دیگر از موارد بستگی داشته و در نهایت هزینه مذکور به تراضی و توافق میان طرفین یعنی وکیل و موکل بستگی دارد.

وکیل تنظیم لایحه در بابل

وکیل برای تنظیم لایحه در بابل

تنظیم لایحه دفاعیه ، تنظیم دادخواست، تنظیم شکوائیه، تنظیم درخواست و تنظیم اعتراض به آرا جملگی توسط وکیل متخصص و باتجربه به نحو احسن صورت میگیرد. سید سجاد رزاقی موسوی نه تنها در وکالت در دعاوی و انجام وکالت از نظر حقوقی و تخصصی دو وکیل استفاده مینماید بلکه در تنظیم لایحه دفاعیه نیز از نظر کارشناسی دو وکیل باتجربه بهره میبرد.

تماس با وکیل تنظیم لایحه

نظرات
    نظر خود را بنویسید