آذر 15 1401وکیل-تنظیم-دادخواست-در-بابل

وکیل تنظیم دادخواست در بابل

در آذر 15, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 655

دادخواست چیست | وکیل برای تنظیم دادخواست

نحوه تنظیم دادخواست چگونه است؟ چه مواردی باید در دادخواست قید شود؟ دادخواست حقوقی چگونه تنظیم میشود؟ مبنای طرح دعوای حقوقی چیست؟ نخستین گام برای تشکیل پرونده حقوقی چیست؟ وکیل برای تنظیم دادخواست چگونه عمل میکند؟ سید سجاد رزاقی موسوی بهترین وکیل حقوقی در این مقاله به کلیه سوالات شما پاسخ میدهد.

دادخواست چیست؟ تعریف دادخواست

سید سجاد رزاقی موسوی وکیل تنظیم دادخواست در بابل میگوید: دادخواست فرم چاپی مخصوصی است که باید مفاد آن صحیحا و وفق قانون تکمیل گردد تا نخستین سنگ بنای دعوای حقوقی گزارده شود. دادخواست برگه ای است که در آن شخص خواهان که خود را در مقام تضییع حقوق خویش میبیند، نسبت به دادخواهی اقدام نموده و بر مبنای تنظیم دادخواست و تقدیم آن به محکمه حقوقی پرونده مربوطه را تشکیل و آغاز مینماید. مطابق ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. یعنی تا دادخواستی به محکمه تقدیم نشود، دادگاه تکلیفی به رسیدگی به هیچ امری را نخواهد داشت.

◁◁ بیشتر بدانید:  لایحه چیست و به چه صورت تنظیم میشود؟

مندرجات دادخواست حقوقی چیست؟

خوب است بدانید برگه دادخواست بیان کننده ماهیت، قالب دعوا، بیان و شرح خواسته، مشخصات کامل و دقیق طرفین، ادله اثبات دعوا و دربردارنده سایر ادله و منضمات مورد ادعای خواهان میباشد. مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم دادخواست باید به زبان فارسی انجام شود.

شخصی که نسبت به تنظیم دادخواست حقوقی اقدام مینماید و مدعی اثبات حقی به نفع خویش وبه ضرر خوانده میباشد، را خواهان مینامند. طرف مقابل خواهان، یعنی کسی که به موجب تنظیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی به محکمه دعوت میشود و میبایست مقابل ادعاها و ادله اثبات دعوای خواهان از خویش دفاع نماید، خوانده نامیده شده و در نهایت ممکن است محکوم علیه دعوای حقوقی قرار بگیرد.

نکته: وکیل تنظیم دادخواست میگوید: ممکن است در یک دادخواست تعداد خواهان ها بیش از یک نفر باشد. همانطور که ممکن است تعداد خواندگان یک دعوا مانند دعوای تقسیم ترکه نه تنها بیش از یک نفر، بلکه نزدیک به ۵۰ نفر نیز باشد.

خواسته و شرح دادخواست به چه معناست؟

وکیل تنظیم دادخواست بیان میدارد: خوب است بدانید در برگه دادخواست قسمتی تحت عنوان ستون خواسته در نظر گرفته شده است که میبایست در این قسمت، خواهان آن چیزی را که از دادگاه میخواهد بصورت مختصر و معین و منجز بیان کند. بعنوان مثال در دعوای حقوقی مطالبه مهریه، آنچه که خواهان یعنی زوجه از دادگاه میخواهد صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده یعنی زوج بر پرداخت مهریه عندالمطالبه وی میباشد. لذا در ستوان خواسته در برگه دادخواست مشخصا قید مینماید که خواسته وی مطالبه مهریه اش میباشد.

پس از درج خواسته به نحو منجز و معین در ستون خواسته، در قسمت شرح دادخواست قید میکند که چرا و به چه دلیل چنین خواسته ای را از محکمه دارد. در همین مثال مطالبه مهریه، شرح دادخواست و متن دادخواست از قرار ذیل است: اینجانب به موجب تصویر نکاحیه با خوانده دعوا رابطه زوجیت داشته و همسر دائمی وی میباشم. از آنجاییکه مهریه بنده عندالمطالبه میباشد و علی رغم مطالبه آن از زوج، ایشان از پرداخت استنکاف ورزیده و تاکنون ریالی بابت مهریه ام به من پرداخت نکرده است، نسبت به تقدیم دادخواست به محکمه اقدام و صدور حکم مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مهریه ام مورد استدعا میباشد.

خواهان و خوانده دعوای حقوقی

مطابق ماده ۵۱ قانون فوق الاشاره، در تنظیم دادخواست به تدقیق قید میگردد که خواهان کیست و خوانده چه کسی میباشد؟

ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، کدملی، آدرس محل اقامتگاه خواهان در ستون مربوط به مشخصات خواهان در تنظیم دادخواست ضروری است. همچنین قید موارد نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه خوانده ضروری میباشد.

نکته: در عصر امروز نظر به تشکیل سامانه ابلاغ الکترونیکی، داشتن ثنا برای اطراف دعوا الزامی بوده و دیگر مانند گذشته، برگه اخطاریه و احضاریه دادگاه به محل سکونت یا اشتغال اشخاص ابلاغ نمیگردد.

مشاوره تلفنی با وکیل تنظیم دادخواست

پیوست های دادخواست حقوقی چیست؟

رزاقی وکیل تنظیم دادخواست میگوید: مطابق ماده ۵۷ قانون مرقوم خواهان باید رونوشت یا تصاویر اسناد خود را به پیوست دادخواست تقدیم محکمه نماید. خوب است بدانید که این رونوشت یا تصاویر باید واضح و خوانا باشد و مطابقت آنها با اصول ایشان گواهی شده باشد.

نکته: اگر تنظیم دادخواست توسط ولی یا قیم یا وکیل یا نماینده قانونی خواهان صورت گرفته باشد، تصویر سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده میباشد باید به پیوست دادخواست تقدیم محکمه گردد.

وکیل برای تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست در کلیه دعاوی حقوقی مانند دادخواست مطالبه ثمن، دادخواست استرداد ثمن معامله، دادخواست ابطال سند رسمی، دادخواست مطالبه مهریه و دادخواست طلاق توافقی و غیره، نیازمند تخصص، مهارت، چیرگی و اشراف وکیل متخصص بر قانون و رویه قضایی محاکم میباشد. سید سجاد رزاقی موسوی وکیل پایه یک دادگستری در شهرهای بابل، بابلسر، آمل، مازندران، فریدونکنار، سرخرود، قائمشهر، ساری، تنکابن، نوشهر، چالوس، رامسر، محمودآباد، نور و سوادکوه. مفتخر به  داشتن سالها تجربه درخشان در عرصه وکالت است. لذا با اعطای وکالت به ایشان در پیشبرد هرچه بهتر دعاوی حقوقی خویش نقش به سزایی ایفا نمایید. جهت مشاوره با وکیل برای تنظیم دادخواست با ما تماس بگیرید.

تماس با وکیل تنظیم دادخواست

نظرات
    نظر خود را بنویسید